FAQ - Các câu hỏi thường gặp

Làm sao để liên hệ với IoTeamVN?

Có nhiều cách để liên hệ với chúng tôi:

  1. Gọi điện thoại tới số hot line
  2. Gửi email cho chúng tôi tới support@ioteamvn.com
  3. Dùng form liên hệ ở bên phải, điền các thông tin rồi bấm Gửi
Làm sao để thử nghiệm sản phẩm của IoTeamVN?

Đôi khi chúng tôi có cung cấp sản phẩm cho các bên thử nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Thiết bị của IoTeamVN có dễ sử dụng hay không?

Tất cả các sản phẩm của IoTeamVN đều được thiết kế, chế tạo với tiêu chí dễ lắp đặt và sử dụng. Lưu ý: Một số thiết bị điện đòi hỏi người lắp đặt phải có những kiến thức an toàn điện.