Từ ngày có em hệ thống AGS tưới tự động này mình mạnh dạn đầu tư cả vườn cây. Sướng nhất là hàng ngày không cần tưới, chỉ cần ngắm nghía, hít hà hương vị của cây cỏ mỗi sáng. Đi chơi, công tác hay thậm chí quên ra ngắm thì các em vẫn tươi mơn mởn, ra hoa đều.
Có những thứ chỉ cần lựa chọn đúng, đầu tư 1 lần mà có lợi trăm đường.