Giải pháp Smart Office lắp đặt tại văn phòng công ty Vilandco, Hà Nội (tháng 10/2020) có thể điều khiển bằng ĐTDĐ hoặc qua giọng nói (có sử dụng loa Google Home Mini để nhận lệnh điều khiển qua giọng nói).

Kiểm tra các nút điều khiển trên ĐTDĐ cho hệ thống Smart Office lắp đặt tại văn phòng công ty Vilandco, Hà Nội (tháng 10/2020)

Smart office tại Vilandco – Kiểm tra các ngữ cảnh tạo sẵn.