Thông tin chung

Dạng công trình: CỬA HÀNG, Diện tích sàn 200m2 : 3 showroom và 1 xưởng may

Tần suất hoạt động: 7 ngày/tuần; 14h/ngày

Về hệ thống điện

Cấp điện 1 pha 220V-AC từ lưới điện lực. Thông  qua 2 công tơ điện để cấp điện cho toàn bộ cửa hàng

Các bảng điện cấp điện được phân tán ở các tầng

Giá điện được áp dụng theo biểu giá bậc thang, ghi nhận hàng tháng dựa trên hoá đơn của EVN

Thiết bị điện chính: Điều hòa không khí, bình nóng lạnh, ổ cắm, chiếu sáng, máy khâu

Giải pháp Giám sát năng lượng tại công trình