Lô gia chung cư không có sẵn nguồn nước tưới và cục nóng điều hòa làm ảnh hưởng đến cây cảnh của gia chủ rất nhiều. Việc triển khai được hệ thống tưới tự động, có khả năng hẹn giờ hay bật tắt từ xa (khi không ở nhà) góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo cây cối luôn xanh tốt mà không đòi hỏi chủ nhà phải chăm sóc quá nhiều.